Fem borgere i Køge Kommune har sagt ja til et eksperiment. De skal bestemme, hvordan pengene skal omfordeles i deres kommune. Kan de fem borgere blive enige og gøre det bedre end politikerne i deres egen kommune?