Findes den perfekte opdragelse? Det prøver vi at finde ud af, når vi følger tre danske familier, der har valgt vidt forskellige opdragelsesmetoder.